SRO 3 Internationaal

Wanneer u veel in het buitenland rijdt en alles wilt weten over het rijden in de omringende landen, dan biedt DCOI u de mogelijkheid de opleiding uit te breiden met twee extra trainingsdagen in het buitenland. Tijdens de trainingsdagen SRO Internationaal bezoeken wij steden, zoals Brussel, Antwerpen en Oberhausen. Na deze opleiding ontvangt u, bij goed gevolg, en SRO  pas en een certificaat

Tijdens deze tweedaagse opleiding zal aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:

Instructie onderdelen

 • Werkwijze hoe te handelen bij incidenten in het buitenland
 • Multitasking
 • Inhaaltechniek verschillende soorten wegen
 • Bochten- en rijtechnieken heuvelachtige gebieden
 • Procedure rijden autosnelwegen buitenland
 • Stadsvaardigheid en beslissingsvaardigheid grote steden zoals Brussel e.d.
 • Gebruik hulpmiddelen (navigatie/telefoon)
 • Vlotte keertechnieken
 • Preventieve veiligheidsaspecten en observatietechnieken
 • Kijktechnieken en gebruik van de “Taal van de Weg”
 • Verkeersinzicht en anticiperen
 • Samenspel met overige weggebruikers
 • Verkeersregels en toepassing daarvan in het buitenland

Duur

2 dagen

Registratie applicatiedagen

Indien gewenst kunnen  deze dagen meetellen voor de registratie van twee applicatiedagen.