Directiechauffeur CCV-D2

Bent u geslaagd voor uw CCV- D1 certificaat dan kunt u doorgaan met de volgende stap, namelijk CCV-D2.

Bij de opleiding Directiechauffeur CCV-D2 wordt u geleerd met grote besluitvaardigheid aan het verkeer deel te nemen en zo mogelijk bedreigende situaties op juiste wijze te interpreteren en daar op adequate wijze naar te handelen. Binnen deze opleiding is extra aandacht voor de beveiliging en rijtechnieken. Daarbij wordt de deelnemer getraind in het omgaan met het rijden op hogere snelheden op provinciale wegen en de daarbij behorende inhaaltechnieken. Ook wordt er in ruime mate aandacht besteed aan een gedegen rit- voorbereiding en routebeveiligingsplannen. U hoeft voor deze opleiding geen theorie te doen.

Deelnemen aan de opleiding CCV-D2 is alleen mogelijk als u met goed gevolg heeft deelgenomen aan de opleiding CCV-D1. Daarnaast is een ruime ervaring als directiechauffeur gewenst.

Instructie onderdelen

 • Opstellen van een routeveiligheidsplan
 • Werkwijze hoe te handelen bij incidenten
 • Multitasking
 • Inhaaltechniek enkelbaan wegen
 • Bochtentechniek
 • Procedure rijden autosnelwegen
 • Stadsvaardigheid en beslissingsvaardigheid
 • Gebruik hulpmiddelen (navigatie/telefoon)
 • Keertechnieken
 • Preventieve veiligheidsaspecten en observatietechnieken
 • Kijktechnieken en gebruik van de “Taal van de Weg”
 • Verkeersinzicht en anticiperen
 • Samenspel met overige weggebruikers
 • Sociale vaardigheden

Doel van de opleiding

 • Het goed voorbereiden van een rit-opdracht en tijdens de uitvoering meerdere opdrachten   gelijktijdig op zelfstandige en assertieve wijze kunnen uitvoeren.
 • Snel kunnen schakelen als de situatie daartoe aanleiding geeft (multitasking).
 • Doeltreffend omgaan met allerlei onverwachte situaties.
 • Het onopvallend maar actief toepassen van beveiligingstechnieken in het dagelijkse verkeer.

Duur en trainingslocatie CCV-D2

Duur training – 4 dagen.  Locatie – start training; Amersfoortseweg 10, 3705 GJ, Zeist.

Aansluitend doen de deelnemers praktijkexamen bij het CCV/CBR op een nog onbekende locatie in Nederland.

Toelatingseisen

Certificaat CCV-D1.

Om het CCV certificaat te behouden dient u 3 applicatietrainingen in de vijf jaar te volgen.
De opleidingsdagen CCV-D2 kunnen meetellen voor de registratie van uw applicatiedagen.

Lees meer op onze website www.dcoi.nl

Meer informatie