Disclaimer

Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is de inhoud van deze website samengesteld. Fouten kunnen helaas niet altijd worden voorkomen. Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker. Driving Company aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door Driving Company op welke manier dan ook.
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan het Driving Company worden beheerd. Deze links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt.