Info Behaviour Based Safety

Behaviour Based Safety (BBS), oftewel ‘gedragsgebaseerde veiligheid’, is een programma dat de toename van de veiligheid tijdens het vervoer bevordert door het gedrag van de chauffeur positief te beïnvloeden. Dit bereiken wij door observatie en coaching. Het BBS programma bevat een theoriedeel en een praktijkdeel. De training wordt in het eigen voertuig gegeven op de openbare weg. Onze bevindingen leggen wij vast in een rapportage die wij aan de opdrachtgever verstrekken. Tijdens de training ‘Behaviour Based Safety’ besteden wij onder andere aandacht aan:

 • Oogmeting
 • Controle voertuig
 • Spiegelafstelling
 • Zit– en stuurhouding
 • Diverse voertuigtechnieken
 • Optimaal gebruik van motorkarakteristiek
 • Kijktechnieken
 • Anticiperen
 • Manoeuvreren
 • Verkeersgedrag
 • Taal van de weg
 • Het Nieuwe Rijden

Dit programma is verplicht voor alle SQAS gecertificeerde bedrijven die zich richten op het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR), maar is daarnaast voor alle transportbedrijven interessant. Het verhoogt niet alleen de veiligheid, maar heeft ook een positief effect op het brandstofgebruik en andere gerelateerde kosten, zoals onderhoudskosten en verzekeringspremies.

Tijdens de training komen ook vermoeidheid (fatique) en de dagelijkse werkzaamheden aan bod. De resultaten bij meerdere Nederlandse transportbedrijven laten een afname van het brandstofgebruik zien van 5 tot 15% en een afname van het aantal ongevallen met meer dan 40%. Een besparing die al snel oploopt tot € 1.000,- per chauffeur per jaar. Uiteindelijk verbetert het programma dus de totale efficiency van het bedrijf.

Deze training zou een continue aandachtspunt moeten zijn voor elk transportbedrijf. Afhankelijk van de score van de chauffeur varieert de frequentie tussen eens per jaar tot eens in de drie jaar. Wel is het zo dat de eerste training de grootste impact heeft en daardoor het meeste voordeel oplevert.

Locatie / Uitvoering

De training start en eindigt vanaf een door u aan te geven locatie; de vestigingslocatie is gebruikelijk. Dit is mogelijk wanneer uw eigen locatie een aparte ruimte heeft waar de docent en chauffeur ongestoord theorie en nabespreking kunnen houden. De training vindt grotendeels plaats op de openbare weg.

Duur

De training ‘Behaviour Based Safety’ duurt effectief 7 uur.

Registratie CCV

De training telt mee voor de registratie van de praktijk punten.

Groepsgrootte

In principe wordt per voertuig 1 persoon per dag getraind.
Tevens is het mogelijk 2 personen per dag tegelijkertijd door 1 docent te laten trainen. In dit geval dient het voertuig dat wordt ingezet voorzien te zijn van 3 goedgekeurde zitplaatsen inclusief gordels. Wij beschikken ook over een voertuig met 3 zitplaatsen. Informeer naar de mogelijkheden.

Inclusief

Certificaat

Exclusief

Lunch en aanmelding CCV

Certificering

U krijgt een certificaat op naam. Deze training is gecertificeerd voor de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95) en telt mee voor 7 uur theorie.

Vraag een offerte aan