Info Chauffeursdag

Wanneer u op één dag verschillende keuzeonderwerpen wilt behandelen is de ‘Chauffeursdag’ de juiste training voor u. Deze training is niet alleen voor uw chauffeurs van grote waarde, maar deze dag is ook zeer geschikt voor bijrijders, planners en alle overige medewerkers die op een op andere wijze betrokken zijn bij uw bedrijf. Daarnaast is deze dag uitermate geschikt als themadag. De onderwerpen die u op deze ‘Chauffeursdag’ wilt laten behandelen kunnen uit zowel praktijk als theorie bestaan.

Voor de invulling van uw dagprogramma kunt u kiezen uit onderstaande modules. U kunt kiezen uit minimaal 4 en maximaal 6 modules.

Theoriemodules:

 • Communicatie
 • Rijtechnieken (kijken, observeren, concentreren)
 • Schadeformulier
 • Toepassing van vastzet- materiaal
 • Methodes en principes van lading zekeren
 • Krachten op de lading
 • Verkeersregelgeving
 • Verkeerswetgeving
 • Beroepshouding
 • Klantbenadering
 • Klachtafhandeling
 • Omgaan met digitale tachograaf
 • Wetgeving digitale tachograaf
 • RepresentativiteitPraktijk:

Praktijkmodules:

 • Remtechnieken
 • Voertuigbeheersing
 • Bochtentechniek
 • Omgaan met weersomstandigheden
 • Manoeuvreren
 • Banden en sneeuwkettingen
 • Spiegelafstelling
 • Zit– en stuurhouding
 • Locatie / Uitvoering

De training wordt (afhankelijk van het programma) uitgevoerd vanaf een door u aan te geven locatie; de vestigingslocatie is gebruikelijk. Dit is mogelijk wanneer uw eigen locatie een aparte ruimte heeft waar de chauffeurs ongestoord de training kunnen volgen. Ook moeten de praktijkoefeningen uitvoerbaar zijn.

Tevens zijn onze locaties voor deze training beschikbaar:
Lelystad • Barneveld • Etten-Leur • Meppel

Duur
De training ‘Chauffeursdag’ duurt effectief 7 uur. De training mag volgens CCV- normen starten vanaf 7:00 uur.

Groepsgrootte
De groepsgrootte valt tussen 8 en 50 personen. Maximaal 8 personen per docent. Wij adviseren de groepsgrootte in overleg met ons samen te stellen, afhankelijk van de locatiekeuze, het door u samengestelde programma en het aantal beschikbare docenten.

Certificering
U krijgt een certificaat op naam. Deze training valt onder de wettelijke Richtlijn Vakbekwaamheid en telt mee voor 7 uur praktijk.

Voorwaarden
Onze Algemene Voorwaarden zijn op alle overeenkomsten van toepassing.