Info Defensive Driving Training

Cursusdoel
Het doel van deze training is het corrigeren van onveilig weggedrag en het bewuster, en dus veiliger, autorijden.

Resultaat

 • Voorkomen van persoonlijk letsel.
 • Schadereductie/kostenbesparing.
 • Doel van rijvaardigheidstraining
 • Het veranderen van eventuele onjuiste en bevorderen van de juiste mentaliteit
 • Kennis verhogen van de verkeersregels, veranderingen in de regelgeving en borden
 • Het corrigeren van ingeslopen fouten in de rijstijl en het verbeteren van het verkeersinzicht.
 • Het verhogen van de praktische vaardigheden.

De inhoud van de rijvaardigheidstraining
Module: mentaliteit en agressie in het verkeer.
Module: RVV (Reglement Verkeerstekens Verkeersregels).
Module: adviesrit op de openbare weg.
Module: praktische vaardigheden.

Theorie
Module: mentaliteit en agressie
In deze module wordt door middel van een lezing en discussie aandacht besteed aan de
mentaliteit en toenemende agressie in het hedendaagse verkeer.

Hierbij worden de volgende zaken behandeld:

 • Wat is defensief rijden? Vooral dit aspect leidt tot schadepreventie.
 • De vijf gouden regels van het rijden.
 • De oorzaken van ongevallen. Hierbij zal vooral worden ingegaan op ongevallenstatistieken en risicofactoren.
 • Hoe word ik een defensieve rijder?

Module: Reglement verkeersregels Verkeerstekens
Door middel van een presentatie wordt in deze module aandacht besteed aan de
veranderingen in de regelgeving. Denk daarbij aan de nieuwe regel ‘bestuurders van rechts hebben voorrang’ en de nieuwe verkeerstekens.

Praktijktraining openbare weg
De individuele praktijkrit

In deze module zal aan de cursist advies worden gegeven over hoe men, indien nodig, de
rijstijl kan verbeteren en aanpassen.

Er zal aandacht worden besteed aan de;

 • Juiste rijtechniek
 • Defensief rijden
 • Taal van de weg
 • Verkeersinzicht

Praktijktraining op het rijvaardigheidscentrum

 • Het beoefenen van de juiste remtechniek.
 • Het leren beheersen van noodsituaties.
 • De werking van het Anti Blokkeer Systeem (ABS).
 • Uitwijken in een noodsituatie

Duur van de rijvaardigheidstraining
09.00 – 16.30 uur

Eigen auto
U volgt de rit op de openbare weg met eigen auto. Op de slipbaan gebruikt u auto’s van Driving Company.

Certificaat
Na afloop van de training ontvangt u een certificaat.