Info Het nieuwe rijden

Het Nieuwe Rijden

Veel ondernemers en bestuurders worden zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om zo min mogelijk emissie uit te stoten en te zorgen voor ons milieu. Ook de hoge brandstofprijzen en het bedrijfseconomische belang spelen een rol en is een reden om uw chauffeurs efficiënt te laten omgaan met brandstof.

De cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ (HNR) vindt plaats op de openbare weg en is een relatief kleine investering, die snel is terugverdiend. Uit gegevens blijkt, dat voor veel bedrijven een brandstofbesparing van 5% tot 10% zonder meer haalbaar is. Daarnaast bespaart u op de kosten voor reparatie, onderhoud en banden. Deze kosten zullen aanmerkelijk dalen, wanneer u of uw medewerkers zich aan de principes van ‘Het Nieuwe Rijden’ houden.

Deelnemers aan deze training worden zich beter bewust van de consequenties van het eigen verkeersgedrag. Door de aandacht aan praktische vaardigheden zal het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 aanmerkelijk verminderen. Een ander belangrijk voordeel is dat door deze rijstijl de verkeersveiligheid toeneemt.

Te behandelen onderwerpen
  • Controle bandenspanning
  • Zit- en stuurhouding en kijktechniek
  • Anticiperen op verkeersomstandigheden
  • Veranderingen van de voertuigtechnieken
  • Optimaal gebruik van motorkarakteristiek
  • Gebruik elektronische apparatuur
  • Rendement
  • Verhoogd verkeersinzicht, gevaarherkenning en bewustwording
  • Brandstofbesparing en CO2 reductie
  • Veilige verkeersdeelname
Duur van de cursus ‘Het Nieuwe Rijden’

3 uur

Eigen auto

Deelnemers volgen de cursus met eigen auto.

Het is mogelijk de training aan te vullen met de module ADAS & ITS

Driver Assistance Systems (ADAS). Deze zijn te definiëren als systemen die bijdragen aan de verkeersveiligheid door te helpen botsingen te vermijden, of de ernst van botsingen te verminderen en te helpen in de post-crash-fase. Ze ondersteunen de bestuurder door bijvoorbeeld te helpen om de rijstrook niet onbedoeld te verlaten, de juiste afstand of snelheid aan te houden, te remmen als de bestuurder dat niet tijdig doet, of te waarschuwen bij vermoeidheid van de bestuurder.

De verzamelterm ‘Intelligente transportsystemen’ (ITS) staat voor het benutten van informatie- en communicatietechnologieën in voertuigen en/of infrastructuur om het wegverkeer veiliger, efficiënter, comfortabeler, betrouwbaarder en milieuvriendelijker te maken.

Duur van de cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ met de module ADAS & ITS

7 uur

Certificaat

De training wordt afgesloten met een certificaat.

Vraag een offerte aan