Info het nieuwe rijden

Een bepaalde manier van rijden die door de jaren heen routine is geworden, verandert makkelijker met onze hulp. Eén van de doelen die Driving Company zich daarbij stelt is het behalen van een brandstofbesparing voor de opdrachtgever en tegelijkertijd het verminderen van de CO2 uitstoot (MVO/Lean and Green). Wanneer u zich bekwaamt in de rijstijl volgens de principes van Het Nieuwe Rijden zult u daarvan de voordelen inzien en ervaren. Tijdens de training ‘Het Nieuwe Rijden’ komen alle facetten van brandstofbesparing aan bod, onder andere:

  • Controle bandenspanning
  • Zit– en stuurhouding
  • Gebruik elektronische apparatuur
  • Veranderde voertuigtechnieken
  • Optimaal gebruik van motorkarakteristiek
  • Kijktechnieken
  • Anticiperen
  • Uit gegevens van bedrijven waarvan de chauffeurs al een training ’Het Nieuwe Rijden’  hebben gevolgd, blijkt dat een brandstofbesparing van 5 tot 15% zonder meer haalbaar is.
    Dit levert u een forse kostenreductie op, zie onderstaand rekenvoorbeeld.
Rekenvoorbeeld

In een jaar rijdt men met 10 vrachtauto’s circa 900.000 km. Het brandstofgebruik ramen wij op 1:3. De totale kosten aan brandstof bedragen dan circa € 375.000,- (dit is gebaseerd op een dieselprijs van € 1,25 -/- korting aan de pomp).

Besparing bij 5% € 18.750,00 (reëel)
Besparing bij 10% € 37.500,00 (normaal)
Besparing bij 15% € 56.250,00 (ambitieus, echter gerealiseerd in dezelfde branche).

Deze berekening gaat alleen nog maar uit op basis van het verminderde brandstofverbruik. Naast de genoemde besparing op brandstof ziet men ook de kosten voor onderhoud en schade teruglopen. Met behulp van de technieken van Het Nieuwe Rijden gaan bestuurders namelijk bewuster rijden. Onderzoekcijfers tonen aan dat reductie van de onderhoudskosten tot 8% en schadereductie tot 40% tot de mogelijkheden horen. De chauffeur kan zich door middel van deze training dus een consequente rijstijl aanmeten, die zowel het milieu, de veiligheid als het bedrijf ten goede komt. Aan het eind van de training wordt een rapportage van de bevindingen aan de opdrachtgever uitgebracht.

Locatie/Uitvoering

De training start en eindigt vanaf een door u aan te geven locatie; de vestigingslocatie is gebruikelijk. Dit is mogelijk wanneer uw eigen locatie een aparte ruimte heeft waar de docent en chauffeur ongestoord theorie en nabespreking kunnen houden.
De training vindt grotendeels plaats op de openbare weg. In het voertuig moet een verbruiksmeter aanwezig zijn.

Duur

De training ‘Het Nieuwe Rijden’ duurt effectief 7 uur.

Registratie CCV

De training telt mee voor de registratie van de praktijk punten.

Inclusief

Rapportage en certificaat

Exclusief

Lunch en aanmelding CCV

Groepsgrootte

Per voertuig kunnen (afhankelijk van het aantal aanwezige zitplaatsen en gordels) 1 of 2 personen per dag getraind worden. Wij beschikken tevens over een voertuig met 3 zitplaatsen. Informeer naar de mogelijkheden bij onze adviseur.

Certificering

U krijgt een certificaat op naam. Deze training is gecertificeerd voor de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95) en telt mee voor 7 uur praktijk.

Vraag een offerte aan