Meer informatie? Bel 088 - 1666 800

Info opleiding directiechauffeur

CCV- D1 erkenning

Het DCOI (Driving Company Opleidingsinstituut) is door het CCV erkend als een opleidingsinstituut voor de vakopleiding directiechauffeur en voldoet dan ook aan de strenge eisen die daaraan zijn gesteld. Daarnaast werken wij bij het DCOI uitsluitend met ervaren en gecertificeerde instructeurs.

Waarom de opleiding CCV-D1
De Nederlandse markt vraagt nu eenmaal om een CCV- D1 certificaat. Andere certificaten zijn een prima aanvulling, maar hebben in Nederland slechts een beperkte waarde. Mocht u toch een werkkring in het buitenland ambiëren dan is het CCV- D1 certificaat nog steeds het enige juiste certificaat om uw doel te bereiken, maar uit te breiden met een internationale opleiding. Lees hier meer over de internationale opleiding

De opleiding bestaat uit twee delen. Een theoretisch deel en een praktijktraining. De praktijktraining duurt vier dagen, met op vrijdag aansluitend het CCV- D1 theorie en praktijkexamen. U bent dus van maandag t/m vrijdag aan de praktijkopleiding bezig. Vooraf aan de opleidingsweek kunt u thuis de theorie via e-learning leren. De theorie is duidelijk en overzichtelijk opgezet. Opleidingsoverzicht. Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met uw studiebegeleider, die u vooraf krijgt toegewezen.

Een nieuwe toekomst als Directiechauffeur?

Als u voor uzelf de keus heeft gemaakt Directiechauffeur te worden, dan begint dat bij een eerste stap. Namelijk een gedegen opleiding. De opleiding van DCOI is praktijkgericht, waarbij aandacht wordt besteed aan de juiste beroepshouding en communicatie naar uw VIP.Tevens wordt er aandacht besteed aan de kennis van de verkeersregels, kennis van het wegennet, beveiligingstechnieken en een perfecte comfortabele rijtechniek. De trainingen vinden plaats op de openbare weg, via e-learning en op een afgesloten rijvaardigheidscentrum. Uw theoretische kennis kunt u online leren via ons online e-learning systeem. Ook kunt u hier de theorie voor het CCV- D1 examen oefenen. In uw eigen tempo en op de momenten dat het u het beste uitkomt.

Lees meer op onze website dcoi.nl