Info schadepreventie vrachtauto (opgeknipte versie)

Aan de hand van de schadegegevens en eventueel beeldmateriaal, dat u aan ons verstrekt, ontwikkelt het Instituut Verkeersveiligheid & Voertuigbeheersing Nederland een training die volledig gericht is op het terugdringen van schades binnen uw bedrijf. Tijdens de training maakt onze docent uw chauffeurs bewust van de oorzaken waardoor schades kunnen ontstaan en welke mogelijkheden zij hebben om schades te voorkomen.

Wanneer deze training is geadviseerd naar aanleiding van een door ons verzorgde rijvaardigheidsanalyse, zal de rapportage met uw chauffeur worden besproken. Het praktijkgedeelte van deze training wordt in het eigen voertuig uitgevoerd op de openbare weg.

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan:
 • Oogmeting
 • Controle voertuig
 • Spiegelafstelling
 • Zit– en stuurhouding
 • Veroorzaakte schades
 • Schadeoorzaken
 • Financiële consequenties voor het bedrijf
 • Kijktechnieken
 • Anticiperen
 • Verkeersgedrag
 • Taal van de weg

Driving Company heeft veel ervaring met de training ‘Schadepreventie’. Nog steeds blijkt dat het aantal schades wordt teruggebracht, doordat het bewustzijn van de chauffeurs op een hoger plan komt. Aangezien een schade voor een bedrijf een kostenpost is van gemiddeld € 1.800,- heeft u belang bij het terugdringen van schades. Daarnaast heeft deze training ook een positief effect op andere gerelateerde kosten, zoals onderhoudskosten en verzekeringspremies. Uiteindelijk verbetert de training het totale bedrijfseconomische resultaat van het bedrijf.

Locatie/Uitvoering

De training wordt uitgevoerd vanaf een door u aan te geven locatie; de vestigingslocatie is gebruikelijk. Dit is mogelijk wanneer uw eigen locatie een aparte ruimte heeft waar de docent en chauffeurs ongestoord de theorie kunnen behandelen. De theoriesessie van deze training duurt 4.30 uur. Na de theorie volgt elke deelnemer binnen tien kalenderdagen de één op één praktijktraining op de openbare weg. Iedere praktijktraining start weer vanaf een door u aan te geven locatie. Per praktijkdag moet dit één locatie zijn. Het voordeel van deze opgeknipte versie is dat u gedurende deze dagen naast de training de chauffeurs kunt inzetten voor reguliere werkzaamheden.

Duur

De training ‘Schadepreventie Opgeknipte versie’ duurt effectief 7 uur.

Registratie CCV

De training telt mee voor de registratie van de praktijk punten.

Inclusief

Certificaat

Exclusief

Lunch en aanmelding CCV

Groepsgrootte

Op de theorie dag worden maximaal 25 personen getraind. Aansluitend volgt 1 persoon de praktijktraining. Per praktijkdag worden 3 personen getraind, voor elk 2.30 uur.

Certificering

U krijgt een certificaat op naam. Deze training valt onder de wettelijke Richtlijn Vakbekwaamheid en telt mee voor 7 uur praktijk.

Vraag een offerte aan