Info verkeersveiligheid 1

Uit onderzoek blijkt dat 98% van alle ongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen! Dit heeft in veel gevallen te maken met onvoldoende defensief en alert rijgedrag.

Driving Company beschikt over meerdere trainingscentra, verdeeld over het land. Op deze trainingscentra worden diverse praktijkgerichte oefeningen uitgevoerd. Het verdient aanbeveling dat u deelneemt met uw ‘eigen’ voertuig, waardoor u hier meer vertrouwd mee raakt. De training bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Tijdens het theoriedeel ervaart u op interactieve wijze de risico’s op de openbare weg. In het praktijkgedeelte besteden wij volop aandacht aan onderwerpen die u dagelijks van pas komen. Welke specifieke onderwerpen aan bod komen, kunt u zien in het onderstaande dagprogramma.

Overzicht cursusdag

1.15 uur – Theorie
Ongevalsoorzaken, invloed van weersomstandigheden,  hoe om te gaan met afleiding, de gevolgen van massa en snelheid, kinetische energie, reactietijd/remweg en verkeersinzicht,

2.15 uur – Praktijk
Spiegelafstelling, zit– en stuurhouding, noodstop op stroef wegdek, en glad wegdek, bermsimulatie.

1.00 uur – Lunch
Geheel verzorgd.

1.00 uur – Theorie
Het belang van bandencontrole, Het Nieuwe Rijden.

2.30 uur – Praktijk
Bandencontrole, bochtsituatie, uitwijken, afstand houden.

Locaties
De volgende locaties zijn voor deze training beschikbaar:
Lelystad • Barneveld • Etten-Leur • Meppel

Duur
De training ‘Verkeersveiligheid I’ duurt effectief 7 uur, aanvang om 8:00 of 10:00 uur.

Inclusief: lunch en certificaat
Exclusief: aanmelding CCV

Certificering
U krijgt een certificaat op naam. Deze training is gecertificeerd voor de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95) en telt mee voor 7 uur theorie.

Voorwaarden
Onze Algemene Voorwaarden zijn op alle overeenkomsten van toepassing.